Energia solar

L’avantatge de les nostres instal·lacions en aquesta matèria consisteix en la instal·lació directa de la placa al motor, sense la necessitat d’instal·lar una bateria per a l’acumulació i emmagatzematge de l’energia obtinguda.

Gràcies al clima de les nostres illes, podem aprofitar aquest avantatge per minimitzar els costos d’instal·lació, així com els costos de manteniment d’aquest tipus d’instal·lacions.

Placeholder
Placeholder

Captadors per a piscines

Normalment, l’ús d’una piscina exterior queda reduït a dos o tres mesos perquè fora de la temporada estival l’aigua resulta massa freda. No obstant això, aquest sistema de panells solars permet un escalfament ideal de la piscina, ja que el procés requereix temperar grans volums d’aigua però sense que les temperatures assolides són massa altes.

Aquest sistema pot (entre altres opcions) intercalase al circuit de filtrat i treballa directament amb l’aigua de la piscina, que passa pel seu interior i s’escalfa gràcies a l’energia solar. Els kits d’ancoratge i unió per instal·lar els panells, a més dels elements necessaris per a la regulació, són els únics components que calen per al seu funcionament. Es tracta, per tant, d’una solució econòmica i fàcil d’instal·lar. Una manera de mantenir temperada l’aigua de les piscines gràcies a l’energia solar; energia neta, gratuïta i inesgotable.

Bombes i depuradores solars

Comercialitzem i instal·lem bombes solars per a piscines. Productes d’alta qualitat dissenyats per al seu ús en piscines residencials i comercials i en spas. En la majoria d’aplicacions per a piscines, els panells solars poden cobrir totes les necessitats de filtració, el que es tradueix en l’absència de costos d’electricitat i en beneficis significatius per al medi ambient.

La bomba utilitza un motor sense escombretes de CC per a una major eficiència i fiabilitat, i està connectada a un generador solar per mitjà d’un controlador. El controlador supervisa el sistema, controla la velocitat de la bomba i optimitza la quantitat d’aigua bombejada en funció del corrent disponible.

Com a principals beneficis destaquen: Zero costos energètics el que implica un ràpid retorn d’inversió, vida útil més llarga que les motors CA convencionals, silenciosa i eficient, antecedents de funcionament acreditats, velocitat controlable per adaptar-se exactament a la mida de la piscina, disseny modular intel·ligent que possibilita un manteniment i una reparació senzills i econòmics, instal·lació ràpida i senzilla, substitució directa d’una bomba per a piscines existent.


Captadores para piscinas

Normalmente, el uso de una piscina al aire libre queda reducido a dos o tres meses porque fuera de la temporada estival el agua resulta demasiado fría. Sin embargo, este sistema de paneles solares permite un calentamiento ideal de la piscina, ya que el proceso requiere templar grandes volúmenes de agua pero sin que las temperaturas alcanzadas sean demasiado altas.

 

Este sistema puede (entre otras opciones) intercalase en el circuito de filtrado y trabaja directamente con el agua de la piscina, que pasa por su interior y se calienta gracias a la energía solar. Los kits de anclaje y unión para instalar los paneles, además de los elementos necesarios para la regulación, son los únicos componentes que hacen falta para su funcionamiento. Se trata, por lo tanto, de una solución económica y fácil de instalar. Una manera de mantener templada el agua de las piscinas gracias a la energía solar; energía limpia, gratuita e inagotable.

Bombas y depuradoras solares

Comercializamos e instalamos bombas solares para piscinas. Productos de alta calidad diseñados para su uso en piscinas residenciales y comerciales y en spas. En la mayoría de aplicaciones para piscinas, los paneles solares pueden cubrir todas las necesidades de filtración, lo que se traduce en la ausencia de costes de electricidad y en beneficios significativos para el medio ambiente.

La bomba utiliza un motor sin escobillas de CC para una mayor eficiencia y fiabilidad, y está conectada a un generador solar por medio de un controlador. El controlador supervisa el sistema, controla la velocidad de la bomba y optimiza la cantidad de agua bombeada en función de la corriente disponible.

Como principales beneficios destacan: Cero costes energéticos lo que implica un rápido retorno de inversión, vida útil más larga que las motores CA convencionales, silenciosa y eficiente, antecedentes de funcionamiento acreditados, velocidad controlable para adaptarse exactamente al tamaño de la piscina, diseño modular inteligente que posibilita un mantenimiento y una reparación sencillos y económicos, instalación rápida y sencilla, sustitución directa de una bomba para piscinas existente.

 

Soliciti informació sense compromis

Si vol que el nostre equip de professionals l’assessori a l’hora de prendre una decisió sobre el sistema d’energia solar més convenient per als seus necessitats, no dubti en contactar amb nosaltres i li oferirem el nostre assessorament.

Contactar